Povratak u OSTALO

 
1. PROIZVOĐAČ /
2. MODEL /
3. GOD. PROIZVODNjE /
4. BROJ /
5. MOTOR HIDRAULIČNI
6. KOCNICA DA - HIDRAULIČNA AUTOMATKSA
7. EL. INSTALACIJA /
8. SAJLA 100% - 50 metara - 10mm
9. MASA 82 kg
10. NOSIVOST 2.200 kg
11. OSTALO
12. POTREBNE POPRAVKE NE
13. CENA .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
 
1. PROIZVODjAC TAM - Slovenija
2. MODEL /
3. GOD. PROIZVODNjE 1970. - 1980.god.
4. BROJ /
5. REDUKTOR / KARDAN ISPRAVNO
6. KOCNICA DA - MEHANIČKA RUČNA
7. EL. INSTALACIJA /
8. SAJLA 90% - 14mm / 50m
9. MASA 142 kg
10. VUČNA SILA 5.000 kg
11. OSTALO PRODATO !!!
12. POTREBNE POPRAVKE NE
13. CENA .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
 
1. PROIZVODjAC /
2. MODEL /
3. GOD. PROIZVODNjE /
4. BROJ /
5. PRENOS KOMPLETNO-NEISPITANO
6. KOCNICA KOMPLETNO-NEISPITANO
7. EL. INSTALACIJA KOMPLETNO-NEISPITANO
8. MASA 150 Kg
9. NOSIVOST 2.000 Kg
11. OSTALO PRODATO !!!
12. POTREBNE POPRAVKE
13. CENA .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)


1. PROIZVODjAC TAM
2. MODEL /
3. GOD. PROIZVODNjE /
4. BROJ /
5. MOTOR 80% - HIDRAULICNI
6. KOCNICA DA - MEHANIČKA RUČNA
7. EL. INSTALACIJA /
8. SAJLA 70% - 16 mm , 30 metara
9. MASA /
10. NOSIVOST 8.000 Kg
11. OSTALO 2 KOMADA
12. POTREBNE POPRAVKE NE
13. CENA .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
 
1. PROIZVODjAC GEARMATIC - Kanada
2. MODEL 11-SEC
3. GOD. PROIZVODNjE /
4. BROJ 11-8582
5. MOTOR HIDRAULIČNI
6. KOCNICA DA - PNEUMATSKA AUTOMATSKA
7. EL. INSTALACIJA /
8. SAJLA 70% - fi-14 mm , 100 metara
9. MASA 300 Kg
10. NOSIVOST 5.500 Kg ( maksimalana 11.000 kg)
11. OSTALO Izgrađeno sa autodizalice P&H
12. POTREBNE POPRAVKE /
13. CENA .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)