Povratak u OSTALO1. 700 litara 3 kom. , METALNA STABILNA ELIPSASTA
2. 2.000 litara METALNA STABILNA ELIPSASTA
3. 2.500 litara METALNA PRAVOUGAONA
4. 5.000 litara PLASTIČNA - POLIESTER STABILNA PRODATO
5. 5.000 litara METALNA UKOPNA
6. 6.500 litara METALNA FEKALNA SA VAKUM PUMPOM
7. 8.000 litara METALNA NADGRADNJA SA i BEZ PUMPE ZA VODU
7. 8.000 litara (4000+4000 lit) METALNA NADGRADNJA ZA GORIVO SA MERNOM GRUPOM , 2 KOMORE
8. 15.000 litara METALNA PLASTIFICIRANA NADGRADNJA SA i BEZ PUMPE ZA VODU
9. 18.500 litara METALNA NADGRADNJA ZA GORIVO SA MERNOM GRUPOM
10. 30.000 litara METALNA ZA GORIVO fi-2600 x 6000 mm
11. 45.000 litara U DOLASKU !!! ALUMINIJUMSKA fi-2400 x 10000 mm STABILNA SA POLUŠASIJOM