Povratak u OSTALO1. PROIZVODjAC THERMO KING
2. MODEL SB 1 50 1547
3. GOD. PROIZVODNjE 1986.god.
4. BR. MOTORA 047133
5. SERIJSKI BROJ 0175400168
6. CASOVI RADA 8994 casova, (1545 casova elektro motor)
7. MOTOR 80% - Thermo King, dizel 4-cilindra, 12 volti
8. ELEKTROMOTOR 80% - Thermo King, 220/380 volti, 19.4 ampera
9. KOMPRESOR 90% - Thermo King, model 430
10. KAPACITET OD -25 DO +25
11. EL. INSTALACIJA 100%
12. KOMORA 12.6 x 2.4 metra, SA INSTALACIJOM, BEZ DONJEG POSTROJA
13. POTREBNE POPRAVKE FARBARSKI RADOVI NA KOMORI
14. CENA .000 evra (U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI)
15. CENA THERMO KING-a .000 evra (U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI)