Povratak u GRAĐEVINSKI PROGRAM
1. PROIZVOĐAČ 14.OKTOBAR - Kruševac
2. MODEL BGH-610 D - BAGER SAJLAŠ
3. GOD. PROIZVODNjE 1999.god.
4. BR. MOTORA 21344425
5. BR. ŠASIJE 3199
6. ČAS. RADA 3.150 časova
7. MOTOR ISPRAVAN - CUMMINS 4BTA-3.9 C , 95 ks , turbo
8. POGON ISPRAVAN
9. HIDRAULIKA ISPRAVNO
10. RADNI UREĐAJI POVLAČNA KAŠIKA 0.6 m3 , 60%
11. STRELA REŠETKASTA KONSTRUKCIJA 8 METARA + 3 METARA NASTAVAK
12. EL. INSTALACIJA NEISPITANO
13. HODNI STROJ 70-80%
14. MASA 19.700 Kg
15. OSTALO NOSIVOST KAO DIZALICA 7200 Kg NA 3 m , MOGUĆNOST UGRADNE RAZNIH RADNIH UREĐAJA - GRAJFERA SA NAŠEG SKLADIŠTA (GRABILICA , POLIP ZA OTPAD, BLOK KUKE 8 T) I RAZNIH DORADA PREMA ZAHTEVU KUPCA
17. POTREBNE POPRAVKE LIMARSKO FARBARSKI RADOVI, REDOVAN SERVIS i PRIPREMA ZA RAD
18. CENA